Chorvatská místa traumatu

CZ/ENG

Historie 20. století je poznamenána mnoha tragickými událostmi. Obě světové války, holocaust i občanské války za sebou v Evropě zanechaly nejen traumatizovanou společnost, ale také místa v krajině i městském prostoru, která se stala svědky lidského utrpení. Na počátku 21. století jsou vzpomínky na některé z těchto tragických událostí stále živé. Traumata minulosti jsou pravidelně veřejně připomínána. K tomu často dochází právě na autentických dějištích těchto událostí.

Podoba těchto míst se však v průběhu času mění. Místa traumatu totiž podléhají proměnám společnosti i změnám pohledu na minulost. Zkoumání těchto míst proto může leccos prozradit o stavu společnosti i měnících se představách o minulosti. Ty jsou proměnlivé především v zemích, v nichž se v průběhu 20. století vystřídaly různé politické režimy.

Mezi takové země bezpochyby patří i státy jihovýchodní Evropy. Staletí v Habsburské monarchii a Osmanské říši ukončila první světová válka. Po ní se na mapě Evropy poprvé objevila Jugoslávie, ovšem ne na dlouho. Druhá světová válka umožnila vznik fašistického státu vedeného chorvatskými ustašovci i nacistickou okupaci části Balkánu. Po roce 1945 nastalo socialistické období znovusjednocené Jugoslávie pod vedením Josipa Broza Tita. Jeho smrt předznamenala konec tohoto mnohonárodnostního soustátí. Na sklonku 20. století v Jugoslávii vypukla občanská válka. Po ní se v jihovýchodní Evropě zrodily nové nezávislé státy a s nimi i nové pohledy na dávnou i nedávnou minulost.

Tato výstava představuje vybraná místa traumatu, která jsou spojena s historií Chorvatska ve 20. století. Autoři výstavy místa navštívili v srpnu 2018 v rámci projektu Venues of Victims // Venues of Perpetrators Mapping, Decoding & Processing the Role of Historical – Civic Education in (European) Youth Work. Cílem tohoto mezinárodního projektu bylo prozkoumat stav a podobu míst, která připomínají významné milníky novodobé chorvatské historie. Autoři výstavy se projektu zúčastnili pod zaštitou Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů.

Výstava představuje místa, která se vážou k historii druhé světové války a holocaustu, k období státního socialismu a k rokům chorvatské války za nezávislost. Kromě základních informací o daných událostech a jejich dějištích výstava popisuje, jak tato místa vypadají dnes, přibližuje jejich společenskou funkci a neopomíjí ani to, na co se na daných místech (ne)vzpomíná.

Jasenovac

Lipa

Goli Otok

Vukovar

Záhřeb

Rijeka