Goli Otok

CZ/ENG

Co se na tomto místě stalo?

Po druhé světové válce začal nový jugoslávský režim, v čele s Josipem Brozem – Titem, budovat autentický stalinistický model hospodářství a společnosti. Změna přišla se sovětsko-jugoslávskou roztržkou na jaře 1948. Po tomto konfliktu, známém též jako roztržka Tito-Stalin, Jugoslávie fakticky přestala být členem východního bloku. Hned v roce 1949 byl na ostrově Goli Otok v severním Jadranu zřízen internační tábor (de facto vězení) pro politické odpůrce vládnoucích kruhů, kteří byli nejčastěji označováni jako stalinisté. Na ostrově byli ovšem vězněni i lidé, kteří se ničím neprovinili. Název ostrova (doslova „holý ostrov“) jej v té době vystihoval, neboť se opravdu jednalo o holou skálu uprostřed moře. Političtí vězni zde byli nuceni vykonávat tvrdou fyzickou práci za hrozby a reality fyzického násilí. Na ostrově navíc panoval nedostatek základních potřeb, především pitné vody. Poslední politický vězeň tábor opustil v roce 1956, v jiné části ostrova byla však současně vybudována kriminální věznice, která byla později známá po celé Jugoslávii. Tato věznice byla uzavřena v roce 1988. Za necelých 40 let si vězením na ostrově prošlo na 30 000 osob, okolo 2000 z nich zde zemřelo.

Jak toto místo vypadá dnes?

Jakožto místo s pohnutou historií bývá Goli Otok často zařazován do turistických průvodců, což vede k zvýšenému zájmu o toto místo. Z kriminálního vězení, které se nachází takřka přímo u kotviště, se dochovaly pouze ruiny vězeňských objektů. Ty jsou volně přístupné, avšak nikým nespravované. Z bývalého politického vězení, které se nachází severně od přístavu, se do dnešní doby mnoho nedochovalo. Neinformovaný návštěvník by si možná ani neuvědomil, že se nachází v bývalé věznici. Co by takovému návštěvníkovi mohlo napovědět, jsou poměrně nevkusné turistické suvenýry, ať už se jedná o magnetky s kýčovitým obrázkem vězně, či možnost vyfotit se u fotostěny s motivem vězeňského ,,mundúru“. Pro otrlejší je tu pak možnost svézt se po ostrově turistickým vláčkem pojmenovaným Goli express a projížďku zakončit v restauraci, na jejímž vývěsním štítě je vyobrazena vězeňské koule.

K čemu toto místo slouží?

Goli otok se nachází v dostupné vzdálenosti od oblíbených turistických destinací na ostrovech Krk a Raab. Místo bývalého politického vězení se proto pro mnohé letní návštěvníky stává určitým zpestřením jejich dovolené. Že jejich počet není nízký, dokládá i restaurace v přístavu, kterou zde zprvu provozovali bývalí vězni. Většinu návštěvníků ovšem tvoří sami Chorvaté, nicméně opět jako výletnicí. Oficiální školní exkurze by zde člověk hledal marně.

Na co se tu (ne)vzpomíná?

Místo Goleho otoku je v dnešním chorvatském narativu obtížně zařaditelné. Je totiž spjaté s fenoménem vytlačování událostí jugoslávských dějin z chorvatské paměti. Místo tedy není památným místem dnes existujícího Chorvatska, ale zaniklého státu, jehož rozpad provázela traumatizující válka, která je dodnes v Chorvatsku velice akcentována. Další roli zde hraje otázka nacionální, neboť vězni zde nebyli pouze Chorvaté, ale Jugoslávci obecně, navíc to z většiny byli komunisté. V průběhu 90. let vláda neměla zájem do místa investovat, aby zde zřídila památník politickým vězňům. Situace se nezměnila ani v následujících letech. Na ostrově tak dodnes nenalezneme žádné muzeum či vzpomínkovou instituci, která by se věnovala tomuto historicky problematickému místu.