Rijeka

CZ/ENG

Pomník osvobození

Nad odvěkou hranicí mezi historickou Rijekou a čtvrtí Sušak se do dvacetimetrové výšky tyčí pomník osvobození. Tato charakteristická stavba socialistického realismu byla postavena v roce 1955 u příležitosti desátého výročí osvobození Rijeky od nacistické okupace. Ústřední ženská postava je obklopena skupinou partyzánů. Symbolizuje vítězství a víru v lepší budoucnost. Sloup ve tvaru „T“ odkazuje na hlavní osobnost partyzánského odboje a pozdější socialistické Jugoslávie Josipa Broza Tita. Po něm je dodnes pojmenováno i nedaleké náměstí. Pomník osvobození po desetiletí demonstroval vítězství nad fašismem a poválečné znovusjednocení Jugoslávie. V roce 2015 byl na pomník umístěn děkovný nápis osvoboditelům z přímořsko-gorskokotarské, dalmatské a severodalmatské úderné divize, tedy výlučně těm partyzánským oddílům, které pocházely z území dnešního Chorvatska. V květnu 2018 se po bujaré oslavě místních maturantů na pomníku objevily ustašovské symboly a hesla. Je patrně, že tato nepřehlédnutelná stavba nabývá v současném Chorvatsku nových významů.

„Most chorvatských obránců z vlastenecké války“

„Vlasteneckou válku“, jak bývá v Chorvatsku nazývána válka za nezávislost, v Rijece připomíná pěší most. Tato ocelová lávka od roku 2001 spojuje historické centrum města s bývalým přístavem. Most je spolu se dvěma vertikálními sloupy věnován památce vojáků, kteří z nábřeží „Mrtvého kanálu“ odjížděli „bránit vlast a bojovat za svobodu“. Tato konstrukce obdržela několik architektonických cen v Chorvatsku i zahraničí. Most je kromě každodenních pochůzek místních využíván také jako pietní místo. K této funkci mu dopomáhá jeho symbolika: prostor mezi vertikálními sloupy znázorňuje svobodu, která byla během války vybojována. Devět červených polí, položených na chodníku mezi sloupy, odkazuje na šachovnicový státní znak a zároveň na devět století chorvatské historie. Vznik nezávislého Chorvatska je zde znázorněn jako přirozené pokračování chorvatských dějin. Lávka, jak se píše na pamětní desce, má proto znázorňovat „první krok do nové svobody, pro níž chorvatští obránci obětovali své životy“.